RUUF

Temettü Nedir? Nasıl Alınır?

13.03.2024
7 dk. okuma
Mirak Özoğlu
İçindekiler
Temettü Nedir? Nasıl Alınır?
Temettü, bir şirketin kârından hissedarlara dağıttığı nakit ödemeyi ifade eder. Yatırımcılar, temettü almak için ilgili şirketin hisse senedine dağıtım tarihinden önce sahip olmalıdır.
Temettü, yatırımcılara düzenli gelir sağlama ve uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleme amacı taşır.

Temettü Nedir?

Bir şirketin kârından, hisse senedi sahiplerine (hissedarlarına) belirli periyotlarda dağıttığı nakit ödemeye temettü denir. Bir şirket kâr elde ettiğinde, bu kârın bir kısmını hissedarlara temettü olarak öder.
İşletmeler, yıllık veya çeyrek dönemlerde temettü dağıtımı yaparak hisse senedi sahiplerine kâr paylarını iletir. Ödemeler, finansal performansa ve yönetim politikalarına bağlı olarak değişebilir.
Temettü yatırımı, yatırımcılar için pasif gelir elde etme ve hisse senetlerinden kaynaklanan getiriyi artırma stratejisidir. Aynı zamanda, istikrarlı mali performans sergilediğini ve yatırımcıya güven verdiğini gösteren bir gösterge olarak da değerlendirilir.
Nakit temettü, işletmenin kârından nakit olarak hissedarlara dağıtılan en yaygın türdür. Hisse senedi temettüsü ise hisse senedi olarak ödenir ve yatırımcılar, daha fazla hisse alımı veya mevcut hisselerin değer artışı yoluyla getiri elde eder.
Diğer türü ise özel temettüdür; şirketin olağan ödemelerine ek olarak özel durumlar veya başarılar sonrasında ekstra olarak dağıttığı ödemeleri ifade eder. Son olarak mal varlığı temettüsü, varlıklarını nakde çevirerek hissedarlarına ödeme yapmasıdır. Çeşitleri, yatırımcılara farklı getiri avantajları ve risk toleranslarına uygun seçenekler sunar.

Temettü Dağıtımı

Bir şirketin kârından belirli dönemde elde ettiği kârın bir kısmını hisse senedi sahiplerine ödeme şeklidir. Kârın bir kısmını nakit olarak veya hisse senetleri şeklinde dağıtarak gerçekleşir.
Temettü şirketin net kârı üzerinden belirlenir. Temettü oranı, hisse başına düşen temettü miktarını belirler ve yüzde olarak ifade edilir. Temettü oranı, yatırımcılar için şirketin kârlılığı ve temettü potansiyeli hakkında bilgi sağlar.
En iyi oran, yatırımcının önceliklerine ve risk toleransına bağlı olarak değişebilir. Bazı yatırımcılar düşük riskli ve düzenli ödemelerine odaklanırken diğerleri yüksek temettü oranlarına sahip olanlara yönelir ve daha yüksek getiri potansiyeli arar.
Temettü ödendikten sonra, hisse fiyatları temettü miktarı kadar düşer. Bu durum, yatırımcıların toplam portföy değerinde değişiklik olmaksızın nakit alımı yapmasına benzer etki yaratır.
Yatırımcılar temettü sonrası hisse fiyatlarındaki düşüşü temettü alımı ve hisse senedi fiyatı artışlarıyla dengelerler.
Temettü Dağıtan Konut Yatırımı
Konuta yatırım hayal oldu diyenler için; kira getirisi gibi temettü dağıtan, veriye dayalı ve her bütçeye uygun şartlarda konut yatırımı imkânı.
HEMEN BAŞVUR

Temettü Hisseleri Nasıl Alınır?

Temettü hisseleri, yatırımcılar için düzenli gelir elde etme ve uzun vadeli yatırımları destekleme açısından önemli rol oynar. Temettü verimliliği olan hisseleri seçmek, sağlam bir temettü ödeme geçmişi ve kârlılık göstergelerine dikkat etmeyi gerektirir.
Şirketin finansal sağlığı, kâr marjları, temettü ödeme geçmişi ve sektörel durumu gibi faktörler, yatırımcının potansiyelini değerlendirmesine yardımcı olabilir. Temettü getirisi ve hisse senedi fiyat artışları dengelenmelidir. Yüksek temettü oranları, kârlılığı ve sürdürülebilirliği hakkında bilgi verirken aynı zamanda dengeli getiri sağlanmasına da dikkat edilmelidir.
Temettü verimliliği olan hisseleri almak için öncelikle aracı kurumda yatırım hesabı açmak gerekmektedir. Yatırımcılar, borsa ve yatırım fonları üzerinden hisse senetlerini veya fon paylarını alıp satabilirler.
Aracı kurumlar çeşitli analiz araçları ve uzman görüşleri sunarlar, yatırımcılara temettü ödemesi yapan sağlam şirketleri seçmelerine yardımcı olabilirler.
Hisse senedi alımı yapmadan önce yatırımcılar, seçtikleri firmanın mali durumu, gelecek beklentileri ve temettü politikası gibi faktörleri dikkatlice değerlendirmelidir.
Yatırımcının bir yatırım hesabına sahip olması ve bu hesap üzerinden alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmesi gerekir. Temettü hisseleri gibi uzun vadeli yatırımları benimsemek isteyen yatırımcılar, piyasa koşullarını takip edebilmek ve temel finansal konularda anlayışa sahip olmalıdır.
Risk toleransını belirlemek ve düzenli olarak portföyü gözden geçirerek stratejiyi güncellemek de önemlidir. Her yatırımcının finansal hedefleri farklı olduğu için, kişisel hedeflere uygun olanı belirlemek ve stratejiye sadık kalmak da başarılı yatırımın anahtarıdır.

Temettü Kazançları

Yatırımcılara şirketlerin kârından pay alma ve düzenli gelir akışı elde etme fırsatı sunar.
Şiretler, belirli dönemlerde - çoğunlukla yılda bir veya üç ay da bir, elde ettikleri kârın bir kısmını hisse senedi sahiplerine temettü olarak dağıtırlar. Dağıtılan temettü miktarı, yatırımcının sahip olduğu hisse senedi sayısına göre belirlenir.
Temettü kazançları, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önem arz eder. Hisse senetlerinden sağlanan getiriyi artırmanın yanı sıra portföyünü dengeli biçimde büyütmeye yardımcı olabilir.
Temettü ödemeleri, yatırımcılara şirketlerin istikrarlı mali performans sergilediği ve nakit akışlarının sağlıklı olduğu bir işletmeyle ilişkilendirilme avantajı sağlar.
Temettü kazançları, yatırımcılar için hem gelir elde etme hem de firmaların finansal sağlamlığı hakkında bilgi sahibi olma açısından önemlidir.
Türkiye'de temettü kazançları, gelir vergisi kapsamında değerlendirilir. 2024 itibarıyla bireysel yatırımcılara ödenen temettü gelirleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi kesilir. Bu vergi şirket tarafından ödenir ve net temettü miktarı yatırımcılara ulaşır.
Yatırımcılar, temettü gelirlerini beyanname dönemlerinde beyan etmek ve gerekli vergiyi ödemekle yükümlüdür. Vergi oranları, mülkiyet oranına bağlı olarak değişebilir.
Yatırımcılar, Maliye Bakanlığı ve Vergi Dairesi'nin resmi kaynaklarına başvurabilir veya mali danışmanlarından destek alabilirler.

Temettü Yatırımlarının Avantajları

Yatırımcılara çeşitli avantajlar sunarak çekici bir yatırım stratejisi oluşturulabilir.
Temettü yatırımlarının avantajları şunlardır:
  • Düzenli Gelir Sağlama: Temettü yatırımları, düzenli temettü ödemeleri aracılığıyla yatırımcılara stabil gelir akışı sağlar.
  • Risk Dengeleme: Hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalara karşı bir denge unsuru oluşturabilir.
  • Uzun Vadeli Yatırım Getirisi: Kâr payı ödemeleri, zaman içinde yatırımcılara birikmiş getiri potansiyeli sunabilir.
  • Mali Güvenilirlik Göstergesi: Düzenli temettü ödeyen şirketler, yatırımcılara güvenilirlik ve istikrar sinyali verebilir.
  • Vergi Avantajları: Belirli vergi avantajlarına sahip olabilir. Yatırımcıların net getirilerini artırabilir.

Temettü Yatırımlarının Riskleri

Pek çok avantaj sunsa da, beraberinde bazı riskleri de barındırır. Bu riskler, yatırımcıların yatırım stratejilerini belirlerken dikkat etmesi gereken önemli unsurlardır.
Temettü yatırımının riskleri şunlardır:
  • Faaliyet Riski: İşletmeler ekonomik durgunluklar, rekabet baskısı veya yönetim hataları gibi sebeplerle kârlılıklarını sürdüremeyebilir. Temettü ödemelerini azaltma veya durdurma riskini artırabilir.
  • Piyasa Riski: Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar, temettü yatırımlarının değerini etkileyebilir. Piyasa koşulları, işletmenin mali performansı kadar temettü miktarını da etkileyebilir.
  • Faiz Oranları ve Alternatif Yatırım Araçları: Faiz oranlarındaki değişiklikler, yatırımcıların temettü ödemeleri yerine diğer sabit getirili araçlara yönelmelerine neden olabilir. Bu durum, temettü getirilerini azaltabilir.
  • Şirket Stratejileri: Şirketler, büyüme veya borç ödeme ihtiyaçları gibi nedenlerle temettü politikalarını değiştirebilir. Yatırımcıların beklentilerini etkileyebilir.
  • Vergi Düzenlemeleri: Vergi düzenlemelerindeki değişiklikler, temettü gelirlerinin vergilendirilmesini etkileyebilir ve yatırımcıların net getirilerini olumsuz yönde etkileyebilir.
Risk-getiri dengesini göz önünde bulunduran yatırımcılar için önemli bir strateji olabilir ancak risklerin bilincinde olmak ve dikkatle yönetmek, başarılı portföy için kritiktir.

Temettü Yatırım Stratejileri

Temettü yatırım stratejileri iki ana kategori altında değerlendirilir: Temettü getirisi ve temettü büyüme stratejisi olarak.
Temettü getirisi, yatırımcıların mevcut temettü ödemelerini maksimize etmeye odaklanırken büyüme stratejisi, gelecekteki temettü ödemelerinde artış potansiyeli bulunan işletmelere yatırım yapmayı hedefler.
Her iki strateji de yatırımcıların gelir elde etme ve sermaye artışı sağlama amacıyla temettü ödemelerini kullanma konusunda esneklik sağlar.
Yatırımcılar, risk toleranslarına, finansal hedeflerine ve zaman perspektifine bağlı olarak uygun olanı seçerek portföylerine entegre edebilirler.
Temettü odaklı yatırım portföyü oluşturmanın yöntemleri arasında, yüksek temettü verimi olan işletmelere odaklanma, büyüme potansiyeli taşıyan işletmeleri seçme ve sektör çeşitlendirmesi stratejileri vardır.
Yatırımcılar, yöntemleri kullanarak düzenli gelir elde etme ve uzun vadeli getiri potansiyeli oluşturmaya odaklanabilirler.
Temettü odaklı hisse senetleri, düzenli gelir elde etme için seçilen kâr payı dağıtan sağlam işletmelerdir. Hisse senetleri büyük, karlı ve uzun vadeli yatırıma uygun işletmeleri içerir.
Yatırımcılar, temettü ödemeleri, finansal sağlık ve gelecekteki büyüme potansiyeli gibi faktörlere odaklanarak portföylerini şekillendirirler.
Temettü dağıtan gayrimenkul yatırım fonları (GYF), yatırımcılara gayrimenkul varlıklarından elde edilen kira gelirlerini düzenli aralıklarla dağıtarak gelir sağlama amacı güden yatırım aracıdır.
Temettü dağıtan gayrimenkul yatırım fonları; ticari mülkler, konutlar veya alışveriş merkezleri gibi çeşitli gayrimenkul varlıklarına yatırım yaparlar. Gayrimenkul yatırım fonlarının temettü dağıtımı, fonun elde ettiği kira gelirleri veya gayrimenkul değer artışından kaynaklanan kazançlar üzerinden gerçekleşir.
Fonların avantajları arasında düzenli gelir sağlama, gayrimenkul piyasasına çeşitlilik getirme, profesyonel portföy yönetimi ve likidite avantajları yer alır. RUUF Invest, avantajları öne çıkararak yatırımcılara çeşitli gayrimenkul varlıklarına erişim sağlama konusunda dikkat çeker.
Fonun temettü dağıtımı, yatırımcılara düzenli nakit akışı sunarak pasif gelir kaynağı oluşturabilir. RUUF Invest anlaşmalı olduğu gayrimenkul yatırım fonları ile çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyüne yatırım yapmak isteyenleri çekmekte ve fonun yönetimi profesyonel ekipler tarafından yapıldığı için yatırımcılara portföylerini etkin şekilde yönetme fırsatı sunmaktadır.
Paylaş
Yazar
Mirak Özoğlu

Mirak Özoğlu, Türkiye’deki konut sahipliği ve gayrimenkul yatırımına erişilebilir çözümler sunan RUUF’ta iş geliştirme ve pazarlama müdürü olarak liderlik etmektedir. Özoğlu, ev satın alma süreçlerini dönüştürme, yenilikçi sistemleri hedef kitlelere duyurma ve gayrimenkul sektörüne özgü dijital pazarlama faaliyetleriyle talep toplama konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Mirak Özoğlu’nun finansal teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki pazarlama yönetimi, iş geliştirme ve inovatif teknolojilere dair geniş deneyimi; girişimin kitlelere duyurulmasında, büyümesinde ve başarısında kilit bir rol oynamaktadır.