RUUF

Big Mac Endeksi

20.05.2024
7 dk. okuma
Mirak Özoğlu
İçindekiler
Big Mac Endeksi
Big Mac Endeksi, ülkeler arasındaki para birimlerinin değerinin ortalaması olarak satın alma gücü paritesini değerlendirme yöntemidir. Endeks, McDonald's tarafından sunulan popüler ürün olan Big Mac'in fiyatına dayanır.
Analistler, her ülkenin para biriminin dolara kıyasla göreceli değerini belirlemek için farklı ülkelerdeki Big Mac fiyatlarını baz alırlar. Big Mac'in fiyatı dünya genelindeki ülkelerde düzenli olarak ölçülür ve her ülkenin para biriminin dolar cinsinden değerini temsil eder.
Big Mac Endeksi, ülkeler arasındaki satın alma gücü farklılıklarını değerlendirmek, döviz kurlarını tespit etmek, ekonomik karşılaştırmayı kolaylaştırmak için önemli bir araçtır. Tüketici gücünü ve döviz dalgalanmalarının etkisini anlamayı kolaylaştırır.
Ayrıca, tüketici fiyat endeksleri ve enflasyon oranları gibi ekonomik göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde, Big Mac Endeksi, yatırım bağlamında yatırımcıların farklı ülkelerin para birimlerinin gerçek değerini değerlendirmesine yardımcı olur.

Satın Alma Güçü Paritesi (SGP) ve Big Mac Endeksi

Satın Alma Gücü Paritesi (SGP), iki farklı ülkenin para birimlerinin, karşılaştırılan ülkelerdeki mal ve hizmetlerin fiyatlarına göre birbirlerine göre ne kadar güçlü olduğunu belirleyen bir ekonomik teoridir.
Satın Alma Gücü Paritesi (SGP), farklı ülkelerdeki fiyat seviyelerini karşılaştırarak döviz kurlarının gerçek değerini belirlemeyi ifade eder. Belirli bir mal veya hizmet sepetinin fiyatının farklı ülkelerde ne kadar farklılık gösterdiğini inceleyerek döviz kurlarını daha doğru bir şekilde değerlendirmeyi amaçlar.
Big Mac Endeksi, The Economist dergisi tarafından SGP'nin pratik bir uygulaması olarak geliştirilmiştir. Bu endeks, McDonald's'ın Big Mac isimli hamburgerinin dünya çapında farklı ülkelerdeki fiyatlarını karşılaştırarak, ülkeler arasındaki döviz kurlarının gerçek satın alma gücüne ne kadar yakın olduğunu ölçer.
Örneğin, bir ülkede Big Mac fiyatı ABD'dekinden daha düşükse, o ülkenin para birimi Amerikan doları (USD) göre değersiz kabul edilir.
Big Mac Endeksi satın alma gücünün güvenilir göstergesi olarak kabul görse de tek başına kesinlikle yeterli değildir. Endeks, ekonomik farklılıkları ve paranın gerçek değerini ölçer. Bununla birlikte tek ürün üzerinden ekonomiye bütünsel bir bakış açısı sunamaz. Başka ekonomik göstergelerle birlikte analiz edilmesi gerekir.
Big Mac Endeksi tek başına enflasyon için yeterli bir gösterge olarak kabul edilemez. Endeks yalnızca Big Mac fiyatındaki değişiklikleri yansıtır. Enflasyon ise ekonominin birebir ilişkili olduğu pek çok kalemin yansımasıdır. Bu nedenle iyi bir enflasyon göstergesi olarak kabul edilmesi için farklı ekonomik göstergelerle beraber değerlendirilmesi gerekir.

Hesaplama

Big Mac Endeksi hesaplamasında öncelikle farklı ülkelerdeki McDonald's restoranlarında satılan Mac hamburgerlerinin fiyatları toplanır. Big Mac'lerin ülke para birimindeki fiyatları daha sonra dolara dönüştürülür. Dolara dönüştürülen fiyatlar, her ülkenin para biriminin ABD dolarına göre değerini yansıtır. Nihai olarak fiyatlar güç paritesine göre değerlendirilir.
Fiyat Elde Etme: İlk olarak, Big Mac'in farklı ülkelerdeki yerel para birimlerinde fiyatları elde edilir.
Döviz Kuru Hesaplama: Her ülkenin Big Mac fiyatı, ABD'deki Big Mac fiyatına bölünerek teorik bir döviz kuru hesaplanır. Örneğin, Türkiye'de bir Big Mac 120 TL ve ABD'de 5.69 USD ise teorik döviz kuru yani satın alma gücü paritesi 120.00/5.69 = 21.09 TL/USD olur.
Gerçek Döviz Kuru Karşılaştırması: Bu teorik döviz kuru, o anki gerçek piyasa döviz kuru ile karşılaştırılır. Eğer teorik döviz kuru, piyasa kurundan daha yüksekse, o ülkenin para birimi ABD dolarına göre daha değerli kabul edilir; düşükse daha değersiz kabul edilir.
Big Mac Endeksi genellikle ABD doları ile olan değerlemeler için kullanılır. Ancak endeks, farklı iki ülke para birimi arasındaki satın alma gücü karşılaştırmasını ölçmek için de uygulanabilir.
Ocak 2024 Big Mac Endeksi'nde Türkiye'nin yeri

Big Mac Endeksi ve Türkiye

Türkiye Big Mac Endeksi'nde yakından takip edilen bir ülkedir. Endeksin Türkiye'de kullanımı, ülkenin para birimi olan Türk lirasının dolar karşısındaki değerinin belirlenmesi ve satın alma gücü paritesine ilişkin bilgi sağlanması açısından önemlidir. Türkiye'nin Big Mac endeksindeki yeri ülkenin ekonomik performansı ve döviz kurlarıyla yakından bağlantılıdır.
Türkiye'de Mac fiyatları ülkenin ekonomik durumuna, enflasyona ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle Türk parasının dolar karşısındaki değerindeki dalgalanmalar Big Mac'in TL cinsinden fiyatında dalgalanmaya yol açar.
Türkiye fiyatlarında oluşan değişim, tüketici gücündeki ve ülkenin enflasyon düzeyindeki değişiklikleri yansıtır. Türkiye'de Big Mac endeksi, sadece döviz kuru değerini değil aynı zamanda ekonomik istikrardaki fiyatları yansıtan önemli bir endeks olarak değerlendirilmektedir.
Big Mac Endeksi'ne göre dolar tutarı, Big Mac Türkiye'nin dolar cinsinden fiyatı ile diğer ülkelerin Big Mac'inin dolar cinsinden fiyatı karşılaştırılarak belirlenir.
Big Mac'in Türkiye'deki fiyatı diğer ülkelerinkiyle aynıysa, bu durumda Türk lirasının dolara göre değerli olduğu düşünülür. Bu sadece bir varsayıma dayanmaktadır ve doların TL'ye göre fiyatı birçok faktörün etkisini değiştirebilir. Bu nedenle Big Mac endeksi yalnızca bir tahmin aracı olarak kullanılır. Döviz kurunu belirlerken ekonomik göstergeler de dikkate alınmalıdır.
Veriye Dayalı Konut Yatırımı
Konuta yatırım hayal oldu diyenler için; temettü dağıtan, veriye dayalı ve her bütçeye uygun şartlarda konut yatırımı imkanı.
HEMEN BAŞVUR

Uluslararası Karşılaştırmalar

Big Mac, dünya genelinde tamamen standartlaştırılmış bir ürün olduğundan her ülkede aynı göreceli maliyete sahiptir. Big Mac’ın ABD doları cinsinden maliyetindeki farklar, her para biriminin satın alma gücündeki farkları yansıtır.
2024 yılı Ocak ayı verilerine göre, dünyadaki en pahalı Big Mac’ler İsviçre’de yer alıyor. İsviçre’de bir Big Mac’ın tüketiciye maliyeti 8.17 USD iken Amerika’da 5.69 USD.
Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinde ise fiyatlar daha düşüktür. Ukrayna'da bir Big Mac'in fiyatı yaklaşık olarak 2.94 USD civarındadır.
Euro Bölgesi'nde Big Mac 5.87 USD iken Brezilya’da 4.81 USD’dir. İngiltere’de 5.71 USD iken Türkiye’de ise 3.97 USD civarındadır.
Bu örnekler, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarının ve satın alma gücü paritesinin çeşitliliğini göstermektedir.
Döviz kurları ve satın alma gücü paritesi karşılaştırmaları, analistler için önemli bir gösterge olarak hizmet eder. Big Mac Endeksi gibi araçlar, bu karşılaştırmaları yapmak için kullanılan pratik araçlardan biridir.
Döviz kurları ve satın alma gücü paritesi karşılaştırmaları, uluslararası ticaretteki fırsatları ve riskleri değerlendirmek, tüketicilerin satın alma gücünü karşılaştırmak ve ekonomik göstergelerin kıyaslanmasını kolaylaştırır. Bu karşılaştırmalar, ekonomik politikaların etkinliğini değerlendirmede de yardımcı olabilir.
Örneğin, bir ülkenin para birimi döviz kurlarına göre aşırı değerli ise bu durum ihracatı zorlaştırabilir ve ithalatı teşvik edebilir. Dolayısıyla, döviz kurları ve satın alma gücü paritesi karşılaştırmaları, uluslararası finansal piyasalarda önemli bir referans noktası olarak kullanılır.
Ocak 2024 Big Mac Endeksi karşılaştırma tablosu

Ekonomik Gösterge Olarak Big Mac Endeksi

Ekonomistler, Big Mac Endeksi'ni para birimi değerlemelerinde, döviz kuru analizlerinde ve uluslararası ticaretin etkilerini değerlendirmede kullanırlar. Ayrıca endeks, bir ülkenin ekonomik durumu hakkında ipuçları sağlar. Örneğin, bir ülkede Big Mac fiyatlarının hızla artması, enflasyonun yüksek olduğuna veya para biriminin değer kaybettiğine işaret eder.
Big Mac Endeksi'nin güncel ekonomik gelişmelere etkisi büyüktür. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, endeksin değerlerini etkiler. Örneğin, bir ülkede doların değer kazanması o ülkede Big Mac Endeksi'nde yükselişe neden olur. Aynı şekilde, enflasyon oranlarının yükselmesi veya düşmesi de endeksin değerlerini etkiler.
Ekonomistler, Big Mac Endeksi'ndeki değişimleri izleyerek ekonomik politikaların etkilerini değerlendirebilir ve uluslararası piyasalardaki eğilimleri belirlemek için bir yol haritası çizerler. Dolayısıyla, Big Mac Endeksi, ekonomistler için güncel ekonomik gelişmeleri izlemek ve analiz etmek için oldukça faydalıdır.

Big Mac Endeksi ve Konut Yatırımı

Big Mac Endeksi, yatırımcılara ve iş insanlarına farklı ülkelerdeki ekonomik durumu anlama ve karşılaştırma imkânı sağladığı için gayrimenkul yatırımı kararlarında da önemli bir faktördür.
Özellikle yabancı yatırımcılar, bir ülkede konut yatırımı yapmadan önce o ülkenin ekonomik sağlamlığını ve para biriminin değerini anlamak için Big Mac Endeksi'nden faydalanırlar. Yatırımcılar, farklı ülkelerin para birimlerinin değerini dolar endeksiyle karşılaştırarak gayrimenkul fiyatlarının gerçek değerini daha iyi anlayabilirler.
Örneğin Big Mac endeksini baz alarak Türkiye'de emlak fiyatlarının gelişimini değerlendirebiliriz. Türkiye'de Türk lirasının dolar karşısındaki değeri düşükse ve dolayısıyla TL değer kaybediyorsa bu durum Türkiye'deki konut fiyatlarının yabancı yatırımcılar için cazip hale gelmesine neden olur.
Yani dolara göre değeri daha düşük olan bir ülkede gayrimenkul fiyatları yabancı yatırımcılar için daha uygun fiyatlı ve yatırım potansiyeli sunar. Yatırımcıların bu kararları verirken Big Mac Endeksi'nden elde edilen verileri ekonomik göstergelerle birlikte değerlendirmesi gerekir. Sadece Big Mac Endeksi'ni temel almak çeşitli risklere yol açar.
Satın alma gücü paritesi konuta yatırım yaparken de dikkate alınması gereken bir faktördür. Big Mac Endeksi gibi araçlar ülkelerin ekonomik durumlarını anlamalarına ve karşılaştırmalarına olanak tanır. Özellikle gayrimenkul gibi yatırım araçlarına yatırım yapılırken, satın alma gücü paritesi, yatırımcıların bir ülkedeki gerçek emlak fiyatlarını anlamalarına ve karar vermelerine yardımcı olur.
RUUF Invest, yatırımcılara bu tür veriye dayalı kararlar verirken daha güçlü bir temel sağlayan finansal teknoloji platformudur. Yatırımcılar, Big Mac Endeksi gibi araçlarla sağlanan verileri kullanarak RUUF Invest platformu üzerinden konut piyasalarını analiz edebilir ve uygun yatırım fırsatlarını belirleyebilirler. Platform, yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak veriye dayalı yatırımları kolaylaştırır. Böylece yatırımcıların daha bilinçli kararlar almalarını sağlar. Dolayısıyla, RUUF Invest, yatırımcıların Big Mac Endeksi gibi verileri kullanarak konut yatırım fırsatlarını keşfetmelerine ve portföylerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Paylaş
Yazar
Mirak Özoğlu

Mirak Özoğlu, Türkiye’deki konut sahipliği ve gayrimenkul yatırımına erişilebilir çözümler sunan RUUF’ta iş geliştirme ve pazarlama müdürü olarak liderlik etmektedir. Özoğlu, ev satın alma süreçlerini dönüştürme, yenilikçi sistemleri hedef kitlelere duyurma ve gayrimenkul sektörüne özgü dijital pazarlama faaliyetleriyle talep toplama konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Mirak Özoğlu’nun finansal teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki pazarlama yönetimi, iş geliştirme ve inovatif teknolojilere dair geniş deneyimi; girişimin kitlelere duyurulmasında, büyümesinde ve başarısında kilit bir rol oynamaktadır.