RUUF

Kira Çarpanı ve Konut Kira Getirisi

22.03.2024
6 dk. okuma
Mirak Özoğlu
İçindekiler
Kira Çarpanı ve Konut Kira Getirisi
Kira çarpanı ve konut kira getirisi terimleri, gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili önemli finansal göstergelerdir.
Kira çarpanı, gayrimenkulün satış fiyatının kira gelirine oranını ifade eder ve yatırımcılara mülkün kira getirisini değerlendirme konusunda kılavuz sağlar. Bu çarpan, gayrimenkulün potansiyel olarak ne kadar getiri sağlayabileceğini belirler.
Yatırımcılar, düşük kira çarpanı göstergesinin, mülkün yatırım potansiyelinin daha yüksek olduğunu ve kira getirisinin satış fiyatına oranla daha cazip olduğunu düşünebilirler.
Konut kira getirisi ise konutun kiraya verilmesi durumunda elde edilen geliri ifade eder. Mülkün kiracı tarafından kullanılmasıyla elde edilen aylık gelirin, mülkün değeriyle orantılı olarak nasıl değiştiğini gösterir.
Yüksek bir konut kira getirisi, yatırımcılar için olumlu gösterge olarak kabul edilir. Yatırımın kısa sürede geri dönüşünü sağlama potansiyeline sahiptir. İki kavram arasındaki ilişki, yatırım yapmak isteyen kişilere, gayrimenkulün satış fiyatı ve kira geliri açısından nasıl değerlendirileceği konusunda rehberlik sunan ilişkiyi açıklar.

Kira Çarpanı

Kira çarpanı, gayrimenkulün satış fiyatını kira gelirine bölerek elde edilen oranı ifade eden finansal göstergedir. Bu çarpan, yatırımcılara gayrimenkulün kira getirisini değerlendirme ve mülkün potansiyel yatırım getirisini anlama konusunda yardımcı olur.
Düşük kira çarpanı, gayrimenkulün kira getirisinin satış fiyatına oranla daha yüksek olduğunu gösterir. Mülkün potansiyelinin daha cazip olduğuna işaret eder. Yüksek kira çarpanı ise genellikle yatırımcılar için daha az cazip olabilir çünkü bu durumda mülkün kira getirisi satış fiyatına oranla daha düşük olabilir.
Konut kira getirisi, konutun kiraya verilmesi durumunda elde edilen geliri ifade eder. Bu önemli finansal gösterge, gayrimenkul yatırımının kira getirisini değerlendirmek ve potansiyel getiri ile risk arasındaki dengeyi anlamak açısından kullanılır.
Konut kira getirisi, mülkün değeri ile kiracı tarafından ödenen kira geliri arasındaki oranı gösterir. Yüksek konut kira getirisi, yatırımcılar için çekici bir özellik olup mülkün kısa vadeli yatırım getirisini artırabilir.
Yatırımcılar aynı zamanda bu yüksek getirinin, bölgedeki talep ve kiracı profili gibi faktörlere dayandırılarak sürdürülebilir olup olmadığını da değerlendirmelidir. Yatırımlık bir evin nereden alınması gerektiğini ve gayrimenkul yatırımı fırsatlarını değerlendirebilmeyi bilmek, sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

Kira Çarpanı Hesaplama

Kira çarpanı, gayrimenkulün satış fiyatını kira gelirine oranlayarak elde edillir. Bu oran, yatırımcılara konutun kira getirisini değerlendirme konusunda rehberlik sunar.
Kira çarpanını hesaplamak için, gayrimenkulün satış fiyatını bilmek ve aynı zamanda aylık kira gelirini belirlemek gereklidir.
Kira çarpanını hesaplamak için formül:
Kira Çarpanı = Satış Fiyatı / Aylık Kira Geliri
Bürüt kira çarpanı ise kira amortisman süresini yıllık bazda belirlemek için kullanılır.
Bürüt kira çarpanını hesaplamak için formül:
**Bürüt Kira Çarpanı = Satış Fiyatı / (Aylık Kira Geliri x 12 ay) **
Bu förmüllere göre 9.000.000 TL’lik bir evin kira geliri 30.000 TL ise kira çarpanı 300 ve bürüt kira çarpanı 25'dir. Yani gayrimenkul yatırımının amortisman süresi 25 yıldır.

Kira Çarpanı Ne Kadar Olmalı?

Kira çarpanı azaldıkça, yatırım getirisi artar. Türkiye'de ortalama kira amortisman süresinin 20 yıl olduğu düşünülürse, yatırım amaçlı satın alınan bir evin kira çarpanı 240 ay altında olmalıdır.
Kira getirisi, yatırımcının konut mülkünün potansiyel değerini ve getirisini değerlendirmesinde kritik göstergedir. Örneğin, konutun aylık kira getirisi 20.000 TL ise yıllık kira getirisi 240.000 TL olacaktır.
Bu gelirin yanı sıra mülkün değeri, bakım masrafları, vergiler, diğer giderler ve aynı zamanda konutun boş kalacağı zamanlarda mülk sahibini ilgilendirecek olan aidatı dahi dikkate alınmalıdır. Böylece yatırımcılar net kârlarını belirleyerek kira getirisini daha sağlıklı değerlendirebilirler.
Konut kira getirisi değerlendirilirken aynı zamanda bölgesel piyasa koşulları ve konut talebi gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, yoğun talep gören bölgede konut kira getirisi daha yüksek olur.
Yatırımcılar, potansiyel konut mülklerini seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurarak en iyi getiriyi elde etmeye yönelik stratejilerini belirlemelidirler.

Konut Kira Getirisi

Konut kira getirisi, gayrimenkul yatırımlarında önemli performans göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Konutun kiraya verilmesi durumunda elde edilen geliri ifade eder ve yatırımcılara mülklerinin finansal getirisini değerlendirme konusunda önemli bilgiler sunar.
Konut kira getirisi, aylık veya yıllık kira geliri ile ölçülerek belirlenir. Yatırımcılar için karar verme sürecinde kritik rol oynar. Bu gösterge, konutun sağladığı geliri ve potansiyel getirisini anlamak adına değerlidir.
Konut kira getirisi, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme ve en iyi yatırım fırsatlarını belirleme konusunda da rehberlik sağlar. Konut kira getirisi analizini kullanarak hem kısa vadeli getiri potansiyelini hem de uzun vadeli yatırım stratejilerini değerlendirerek daha bilinçli kararlar alabilirler.
Kira getirisi, aylık kira gelirinin yıllık kira gelirine dönüştürülmesiyle belirlenir. Formül şu şekildedir:
Yıllık Kira Getirisi = Aylık Kira Geliri × 12
Örneğin, bir evin aylık kira geliri 20.000 TL ise yıllık kira getirisi 20.000 × 12= 240.000 TL olur.
Yatırımcılar aynı zamanda mülkün değeri, bakım masrafları, vergiler ve diğer giderler gibi faktörleri de dikkate alarak net kârı hesaplamalıdırlar. Bu sayede, kira getirisi analizi daha kapsamlı ve gerçekçi bir değerlendirme sunar.

Yatırımlık Mülk Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yatırımlık mülk seçerken lokasyon büyük bir öneme sahiptir. Yatırım yapılacak bölgenin gelecekteki gelişim potansiyeli, ulaşım olanakları, altyapı ve çevresel faktörler, mülkün değerini etkileyen kilit unsurlardır. Bölgedeki konut talebi ve kira getirisi potansiyeli de yatırımcılar için değerlendirme kriterleridir.
Mülkün mali durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Satın alınacak mülkün bakım ve onarım maliyetleri, vergi yükümlülükleri, sigorta masrafları ve diğer gizli maliyetler değerlendirilerek net kâr hesaplamaları yapılmalıdır. Bu faktörlerin yanı sıra, pazar araştırması yapmak, profesyonel danışmanlardan destek almak ve geniş perspektifle yatırım stratejilerini değerlendirmek, başarılı bir mülk seçimi için kritik öneme sahiptir.
Konut yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler:
  • Arz Talep Dengesi: Yatırımlık konutlarda kritik bir faktördür; talebin yüksek olduğu bölgede yatırım yapmak, kira getirisi ve değer artışı potansiyelini artırır.
  • Kira Çarpanı: Kira çarpanı, konutun satış fiyatını aylık kira gelirine bölerek yatırım getirisini değerlendiren göstergedir.
  • Lokasyon: Konutun bulunduğu lokasyon, değerini büyük ölçüde etkiler. Merkezi bölgeler, ulaşım olanaklarına yakınlık ve çevresel faktörler, konutun talep görmesini ve değerini artırır.
  • Potansiyel Değer Artışı: Yatırımlık konutun değerindeki potansiyel artış, bölgenin gelecekteki gelişim potansiyeliyle ilgilidir. İnşaat projeleri, altyapı yatırımları ve çevresel iyileştirmeler, değer artışını etkileyen faktörlerdir.
  • Emlak Endeksi: Bölgedeki emlak endeksi, konut fiyatlarının genel trendini gösterir. Artan emlak endeksi, bölgedeki genel konut değer artışına işaret eder.
  • Konut Durumu ve Profili: Konutun durumu ve profili, yatırımın potansiyelini etkiler. Sıfır konutlar, rezidanslar veya özel projeler, farklı segmentlerde farklı talepleri çeker. Yatırımcılar, hedef kitlesine uygun konut profillerini değerlendirmelidir.
  • Finansal Esneklik: Yatırımcının değişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğini ifade eder. İlerleyen dönemlerde faiz oranlarında veya konut talebindeki değişikliklerde finansal esneklik, yatırımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
  • Alt Yapı ve Çevresel Faktörler: Konutun çevresindeki alt yapı ve çevresel faktörler, yaşam kalitesini ve dolayısıyla konutun talep görmesini etkiler. Yeşil alanlar, ulaşım olanakları, alışveriş merkezleri gibi çevresel faktörler, konutun değerini ve kira getirisini artırır.
Kira Gibi Temettü Dağıtan Konut Yatırımı
Konuta yatırım hayal oldu diyenler için; temettü dağıtan, veriye dayalı ve her bütçeye uygun şartlarda konut yatırımı imkanı.
HEMEN BAŞVUR

İdeal Konut Yatırımı

RUUF Invest, konut yatırımı yapmayı düşünenlere önerilebilecek bir seçenek olarak dikkat çekiyor. RUUF Invest'in anlaşmalı olduğu GYF'lerin portföyünde bulunan konutlar, yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar. RUUF Invest'in anlaşmalı olduğu GYF'ler, kira çarpanı değerlerine özel vurgu yaparak yatırımcılara düşük kira çarpanı ile değerlendirilen konutları sunma konusunda iddialıdır. Bu, yatırımcıların kısa vadeli yatırım getirisi potansiyelini artırır.
RUUF Invest'in anlaşmalı olduğu GYF'lerin avantajlı alımlar ve gerçekleştirdiği satışlar ile yatırımcılarına mülk satın alırken ekonomik avantajlar elde etmelerine yardımcı olur.
Merkezi bölgelerde veya hızla gelişen alanlarda bulunan konutlar, değer artışı potansiyeli ve kira talebinin yüksek olması açısından için cazip olabilir. RUUF Invest ile bağlantılı bu konutların sunduğu modern yaşam standartları ve çevresel avantajlar da yatırımın sürdürülebilirliğini artırır.
Paylaş
Yazar
Mirak Özoğlu

Mirak Özoğlu, Türkiye’deki konut sahipliği ve gayrimenkul yatırımına erişilebilir çözümler sunan RUUF’ta iş geliştirme ve pazarlama müdürü olarak liderlik etmektedir. Özoğlu, ev satın alma süreçlerini dönüştürme, yenilikçi sistemleri hedef kitlelere duyurma ve gayrimenkul sektörüne özgü dijital pazarlama faaliyetleriyle talep toplama konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Mirak Özoğlu’nun finansal teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki pazarlama yönetimi, iş geliştirme ve inovatif teknolojilere dair geniş deneyimi; girişimin kitlelere duyurulmasında, büyümesinde ve başarısında kilit bir rol oynamaktadır.