RUUF

Yatırım Fonlarında Risk

11.07.2024
6 dk. okuma
Mirak Özoğlu
İçindekiler
Yatırım Fonlarında Risk
Piyasa koşullarındaki hareketlilik, yatırımdan sağlanacak verimin, beklenen verimden daha düşük kalması ya da üstüne çıkması olasılığı yatırımın riskini oluşturur. Yatırım fonlarında farklı varlık gruplarına yatırım yapıldığı için de risk oranları değişiklik gösterir.

Yatırım ve Risk

Yatırım ve risk arasındaki ilişki temel olarak yatırımcıların getiri beklentileri ile karşılaşabilecekleri olası zararlar arasındaki dengeyi ifade eder. Yüksek getiri potansiyeline sahip yatırımlar, daha yüksek risk içerirken daha düşük riskli yatırımlar, düşük getiri potansiyeli sunarlar.
Yatırımcılar, getiri ile risk arasında denge kurarak kendi risk toleranslarına ve finansal hedeflerine uygun strateji belirlerler. Bu sayede belirli risk seviyesini kabul ederek beklenen getiriyi en üst noktaya çıkarmayı hedeflerler.
Yatırım fonlarında piyasa riski, en temel risk türlerindendir. Hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal araçların değerlerindeki dalgalanmalardan kaynaklanır. Ayrıca likidite, faiz oranı, döviz kuru riski gibi faktörler de yatırım fonlarının getirilerini etkiler.

Risk Skalası

Risk skalası, yatırım araçlarının risk seviyelerini belirlemek için kullanılır. Düşük, orta ve yüksek risk olmak üzere kategorilere ayrılır.
Yatırım fonlarının risk skalası:
 • Seviye 1: Çok Düşük Risk
 • Seviye 2: Düşük Risk
 • Seviye 3: Düşük - Orta Risk
 • Seviye 4: Orta Risk
 • Seviye 5: Orta - Yüksek Risk
 • Seviye 6: Yüksek Risk
 • Seviye 7: Çok Yüksek Risk
Temettü Dağıtan Konut Yatırımı
Konuta yatırım hayal oldu diyenler için; temettü dağıtan, veriye dayalı ve her bütçeye uygun şartlarda konut yatırımı imkanı.
HEMEN BAŞVUR

1. Seviye: Çok Düşük Risk

Çok düşük risk seviyesindeki yatırım fonları, sabit getiri sağlayan ve düşük volatiliteye sahip varlık sınıflarına yatırım yaparlar. Çok düşük riskli yatırım fonlarında genellikle TL likit enstrümanlar ve kısa vadeli hazine/finansman bonosu gibi varlıklar bulunur.
Kira sertifikaları, özel sektör borçlanma araçları ve kısa vadeli borçlanma fonları da bu grupta yer alır. Yatırımcılar, sermayelerini korumak ve istikrarlı getiri elde etmek amacıyla tercih ederler.

2. Seviye: Düşük Risk

Düşük risk seviyesindeki yatırım fonları, sabit getiri sağlayan varlık sınıflarına odaklanırken biraz daha fazla risk alma eğilimindedirler. Kamu ve özel sektör tahvilleri, likit fonlar gibi çeşitli menkul kıymetlere yatırım yaparlar.
Örneğin, likit fonlar sabit getirili fonlar düşük risk seviyesinde yer alır. Düşük risk seviyesindeki yatırım fonları, istikrarlı getiri arayan ancak daha fazla risk alma konusunda rahat olan yatırımcılar için uygun bir seçenek olabilir.

3. Seviye: Düşük - Orta Risk

Düşük-orta risk seviyesindeki yatırım fonları hem sabit getirili menkul kıymetlere hem de düşük oranda hisse senetlerine yatırım yaparlar. Portföylerinde çeşitlilik sağlayarak riski dağıtmaya çalışırlar. Yatırımcılara potansiyel olarak yüksek getiri sağlarken aynı zamanda riski de azaltır.
Karma veya dengeli fonlar düşük-orta risk seviyesindeki yatırım fonlarına örnek olarak gösterilir. Böylece, yatırımcılar düşük riskli menkul kıymetlerden elde ettikleri istikrarlı getiriyle, aynı zamanda hisse senetlerinin potansiyel getirisinden de faydalanırlar.

4. Seviye: Orta Risk

Orta risk seviyesindeki yatırım fonları, hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal araçlar gibi çeşitli varlık sınıflarına eşit şekilde dağıtılmış portföye sahiptirler. Yüksek getiri potansiyeli sunmasının yanında piyasa dalgalanmalarına karşı da risk taşıma potansiyelleri fazladır.

5. Seviye: Orta - Yüksek Risk

Orta - yüksek risk seviyesindeki yatırım fonları, agresif yatırım stratejileri izledikleri için yüksek getiri potansiyeli sunarlar. Buna bağlı olarak piyasa dalgalanması ve risk seviyesi artar.
Hisse senetleri, emtialar veya yüksek riskli tahviller gibi volatil varlık sınıflarına yatırım yaparlar. Örnek olarak hisse senedi odaklı fonlar veya sektörel fonlar orta-yüksek risk seviyesindeki yatırım fonları arasında sayılır.

6. Seviye: Yüksek Risk

Gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki yabancı borçlanma araçları, emtia/kıymetli madenler ve Eurobond hisse senetlerine, risk sermayesi yatırımları veya özel sermaye yatırımları gibi yüksek riskli varlık sınıflarına odaklanırlar.
Potansiyel olarak yüksek getiri sağlama fırsatı sunarken daha büyük piyasa riski ve volatiliteye maruz kalma riski taşırlar.

7. Seviye: Çok Yüksek Risk

Çok yüksek risk seviyesindeki yatırım fonları, en yüksek getiri potansiyeline sahip olmak amacıyla spekülatif ve volatil varlık sınıflarına yoğunlaşırlar. Örneğin, biyoteknoloji veya yenilikçi teknolojiye odaklanan fonlar sayılabilir.
Yenilikçi fikirlere yatırım yaparak potansiyel olarak büyük kazançlar sağlama amacı güderler. Ancak bu tür fonları seçerken başarısızlık ve belirsizlik riskleri de içerdikleri için ekstra dikkat gerektirir.

Yatırım Fonlarının Risk Seviyeleri Nasıl Ölçülür?

Yatırım fonlarının risk seviyeleri, 1'den 7'ye kadar derecelendirilen bir ölçek kullanılarak ölçülür. Derecelendirme, fonun varlık dağılımı, piyasa dalgalanmalarına karşı hassasiyeti ve tarihsel performansı gibi faktörlere dayanır.
Dereceler, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerini dengelemelerine olanak tanıyan önemli bir rehberlik sağlar.
Risk seviyesi düşük fonlar, skalada 1. ve 2. seviyelere karşılık gelir. Yatırımcılara sermaye koruması ve istikrarlı getiri sağlama amacı güderler.

Risk Seviyesi Düşük Fonlar

Düşük riskli yatırım fonları genellikle para piyasası fonları, devlet tahvili fonları, kısa vadeli tahvil fonları ve yatırım dereceli kurumsal tahvil fonlarıdır. Bu fonlar istikrarlı getiri sağlarken, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklıdırlar.
Genellikle sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapıldığı içim bu fonların risk seviyeleri düşüktür.

Orta Risk Seviyesinde Olan Fonlar

Orta düzeyde risk taşıyan yatırım fonları genellikle karma fonlar (hisse senedi ve tahvil karışımı), büyük şirket hisse senedi fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve yabancı tahvil fonlarıdır. Bu fonlar, hem büyüme hem de gelir potansiyeli sunar ve daha dengeli risk-getiri profiline sahiptir.
RUUF Invest, parça parça sahiplik yoluyla ev sahibi olmak isteyen konut alıcılarına konut sağlamak amacıyla kurulmuş GYF'lere yatırım yapılabilmektedir.Gayrimenkul Yatırım Fonları alternatif varlık sınıfında değerlenmekte ve düşük likidite tek varlık sınıfına odaklı yatırım sebebiyle yüksek risk seviyesinde değerlendirilse de, RUUF Invest ile yatırım yapabileceğiniz Gayrimenkul Yatırım Fonları her zaman talebin olduğu gayrimenkullere yatırım yapıp, düzenli ödeme kabiliyetine sahip orta gelir grubu alıcılara bu konutları taksitle satması ve fon paylarınızı diğer yatırımcılara kısa sürede satabileceğiniz ikincil pazar hedefi ile orta risk seviyesinde değerlendirilebilmektedir.
Özetle RUUF Invest üzerinden yatırım yapabileceğiniz GYF'ler fiyat oynaklığının düşük olduğu, çok sayıda konuta yatırım yapması sebebiyle daha düşük fiyat oynaklığı sunmakta ayrıca gelecekte sunacağı ikincil pazar ile yüksek likidite hedeflemektedir.
Düşük Riskli - Yüksek Getiri Potansiyelli Konut Yatırımı
Konuta yatırım hayal oldu diyenler için; temettü dağıtan, veriye dayalı ve her bütçeye uygun şartlarda konut yatırımı imkanı.
HEMEN BAŞVUR

Risk Seviyesi Yüksek Fonlar

Yüksek riskli yatırım fonları genellikle hisse senedi fonları, sektör spesifik fonlar (örneğin teknoloji, biyoteknoloji), gelişen piyasa fonları ve yüksek getiri (çöp) tahvil fonlarıdır. Bu fonlar daha yüksek getiri potansiyeline sahip olsalar da, piyasa dalgalanmalarına daha açıktırlar.
Hisse senedi ve karma fonların risk seviyesi yüksektir. Piyasa dalgalanmalarından kolayca etkilendikleri için yüksek getiri ve risk potansiyeli sunarlar.

Yatırım Fonlarındaki Riskler

Yatırım fonları ekonomik koşullar, faiz ve piyasa hareketliliği, politik gelişmeler gibi riskleri içermektedir. Fonların değeri, yatırım yapılan varlıkların performansına bağlı olarak sermaye kaybı riski taşır.
 • Piyasa Riski: Piyasa Riski, döviz kuru ve yeniden fiyatlandırma riski, faiz oranı, fiyatlandırmadaki uyumsuzluklardan kaynaklanan risk, benzer fiyatlandırma şekilleriyle farklı yatırım araçlarına uygulanan oranlar üzerinden alınan ya da verilen arasındaki negatif korelasyondan kaynaklanır. Riske Maruz Değer (RMD) yöntemiyle ölçülmektedir.
 • Karşı Taraf Riski: Türev enstrüman alım veya satımı yapılırken anlaşma gereği karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda fonun değeri etkilenebilir.
 • Likidite Riski: Fon portföyündeki finansal varlıkların ortalama işlem hacimleri, piyasanın ortalama işlem hacmine oranlanarak her varlık için likidite katsayısı belirlenir. Ardından, varlıkların ağırlıkları ve likidite katsayıları kullanılarak fon portföyünün likidite katsayısı hesaplanır.
 • Kaldıraç Riski: Kaldıraç riski, fonun, sahip olduğu sermayenin üzerindeki miktarla işlem yapması veya varlıklarını artırmak için borç kullanması durumunda ortaya çıkar. Kaldıraç kullanımı, potansiyel getirileri artırırken aynı zamanda potansiyel zararları da büyütebilir.
 • Sektörel ve Şirket Riski: Sektörel ve şirket riski, fonun belirli sektörler veya şirketlere aşırı maruz kalması durumunda ortaya çıkar. Olumsuz gelişmeler fonun performansını düşürür.
Paylaş
Yazar
Mirak Özoğlu

Mirak Özoğlu, Türkiye’deki konut sahipliği ve gayrimenkul yatırımına erişilebilir çözümler sunan RUUF’ta iş geliştirme ve pazarlama müdürü olarak liderlik etmektedir. Özoğlu, ev satın alma süreçlerini dönüştürme, yenilikçi sistemleri hedef kitlelere duyurma ve gayrimenkul sektörüne özgü dijital pazarlama faaliyetleriyle talep toplama konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Mirak Özoğlu’nun finansal teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki pazarlama yönetimi, iş geliştirme ve inovatif teknolojilere dair geniş deneyimi; girişimin kitlelere duyurulmasında, büyümesinde ve başarısında kilit bir rol oynamaktadır.