RUUF

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Nedir?

25.06.2024
7 dk. okuma
Mirak Özoğlu
İçindekiler
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Nedir?
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Türkiye’de gayrimenkul sektörünün önemli bileşenidir. Çeşitli gayrimenkul projelerine yatırım yaparak projelerin geliştirilmesi, kiralanması ve işletilmesi gibi faaliyetleri yürüten halka açık şirketlerdir.
GYO’lar, portföylerinde bulunan gayrimenkullerden elde ettikleri kazançları, yatırımcılarına temettü şeklinde dağıtarak sektördeki büyümelerden doğrudan faydalanmalarını sağlarlar.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Tanımı ve Amacı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, gelir üreten gayrimenkul projelerine yatırım yaparak projelerin geliştirilmesi, kiralanması ve işletilmesi gibi faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan halka açık şirketlerdir.
Yatırımcılara gayrimenkul piyasasının getirilerinden pay sağlamak ve sermayelerini değerlendirmelerine olanak tanırken aynı zamanda riskleri minimumda tutarak portföy çeşitliliği sunar.
GYO’lar, gayrimenkule yatırım yapan şirketlerin paylarını satın alarak gayrimenkul yatırımının likidite sorununu çözerler.

GYO'nun Temel Amacı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın temel amacı, yatırımcılara gayrimenkul piyasasının getirilerinden pay sağlamak ve sermayelerini değerlendirmelerine olanak tanımaktır. Sınırlı birikimi olan kişilere, gayrimenkul yatırımı yapma imkânı fonlar aracılığıyla sunulur. Böylece yatırımcılar değer artışından faydalanabilirler.
GYO’nun yatırımları; gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı projeler üzerine yoğunlaşan hisse senetlerini kapsar.
Gayrimenkul yatırım ortaklığının yatırımcılara sunduğu avantajlar arasında likidite, şeffaflık ve vergi avantajları bulunmaktadır. Hisse senetleri borsada işlem gördüğü için GYO’lara yatırım yapmak likit yatırım olanağı sunar.

GYO'nun Yapısı ve İşleyişi

GYO’lar, apartman, ofis, otel gibi çeşitli portföylere yatırım yaparlar ve yönetirler. GYO’ların yapısı, borsada işlem gören hisse senetlerine sahip, halka açık şirketler olarak tanımlanır.
GYO'lar gayrimenkullerin değerlemesini yaparlar. Değerlemeler üzerinden elde edilen gelirle şirket değerini artırma potansiyeline sahiptirler.
GYO’lar, portföylerindeki gayrimenkuller üzerinde teminat, ipotek ve kefalet gibi haklar tesis edebilirler ancak bu hakların kullanımı SPK mevzuatı ile sınırlıdır. Örneğin, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı projelerinde, projenin gerçekleştirileceği arsaların sahipleri lehine bedelsiz veya düşük bedelle üst hakkı tesis edebilirler.
GYO’lar kendi portföylerindeki varlıklar üzerinde, öz sermayelerinin beş katına kadar finansman sağlamak için ipotek ve sınırlı ayni hakları kullanabilirler. Bu kurallar, yatırımcıların haklarını korumak GYO’ların şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetilmesini sağlamak için konmuştur.
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemelerine tabidir. Düzenlemeler, GYO’ların faaliyetlerini belirleyen hukuki çerçeveyi oluşturur. SPK, GYO’ların kuruluşundan itibaren portföy yönetimi, finansal raporlama ve kamuya açıklama yükümlülükleri gibi konuları regüle eder.
Özellikle, SPK’nın belirlediği esaslar, bu ortaklıkların yatırım stratejileri, portföy sınırlamaları ve yatırımcı ilişkileri gibi alanlarda uyulması gereken kuralları içerir.
Veriye Dayalı Konut Yatırımı
Konuta yatırım hayal oldu diyenler için; temettü dağıtan, veriye dayalı ve her bütçeye uygun şartlarda konut yatırımı imkanı.
HEMEN BAŞVUR

GYO'nun İşleyişi

GYO’lar, gayrimenkulleri satın alır, geliştirir, yönetir. Bu varlıklardan elde edilen kira veya satış gelirleriyle yatırımcılara kazanç sağlar. İşleyiş süreci, gayrimenkul portföyünün oluşturulması, yönetimi ve değerlendirilmesini içerir.
Gayrimenkullerin nakde dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlaması, menkul kıymetleştirme yöntemiyle sağlanır. Menkul kıymetleştirmenin işleyişi; alacakların havuz sisteminde toplanması, havuzu temsil eden menkul kıymetlerin piyasaya sürülmesi, alacak ve faizlerin teminat olarak gösterilerek fon sağlanması adımlarından oluşur.
Gayrimenkul portföy yönetimi, yatırımcıların varlıklarını etkin biçimde yönetmelerini sağlayan stratejik bir süreçtir. Pazar analizi, varlık alımı, yönetim, satış gibi temel faaliyetleri kapsar. Portföy yönetiminin temel amacı, yatırımların değerini maksimize etmek ve riskleri minimize etmektir.
Operasyonel ve finansal yönetim, kira tahsilatı, kiracı ilişkileri ve mülk bakımını içeren kapsamlı varlık yönetimi, portföy performansını sürekli izleyip optimize eder. Kiralama yönetimi mülklerin en uygun koşullarda kiralanmasını, satış ve çıkış stratejileri ise varlıkların kârlı şekilde elden çıkarılmasını sağlar.

SPK'nın GYO Üzerindeki Rolü

SPK, Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen ana otoritedir. GYO’ların kuruluşundan itibaren, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma, gayrimenkullere ve projelerine finansman sağlama faaliyetlerini belirli kurallar çerçevesinde yürütmelerini sağlar.
SPK, GYO’ların faaliyetlerini düzenleyerek yatırımcıların haklarının korunmasını ve piyasaların adil ve düzenli işlemesini sağlamak için çeşitli tedbirler alır. Bu tedbirler arasında, GYO’ların finansal raporlama standartlarına uymalarını, yatırımcılara şeffaf bilgi sunmalarını ve usulsüz faaliyetlerin önlenmesini içeren düzenlemeler bulunur.
SPK’nın yaptığı düzenlemeler, GYO’ların verimli çalışmasını engelleyen hükümleri düzeltmek ve yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla da gerçekleştirilir. GYO’lar bu sayede daha iyi performans gösterirken yatırımcıların menfaatleri de korunmuş olur.

GYO'nun Yatırımcılara Sunduğu Avantajlar

GYO'lar portföylerini çeşitlendirerek riskleri azaltır ve likiditeyi artırırlar. Gayrimenkul yatırımlarına erişimi kolaylaştırır, küçük yatırımcıların büyük ölçekli projelere yatırım yapmalarını sağlar. Bunun yanı sıra, sektördeki uzmanlıkları sayesinde yatırımcılara profesyonel yönetim hizmeti sunar.
GYO'lar, gayrimenkul piyasasına kolay erişim, portföy çeşitliliği, pasif gelir, vergi indirimleri ve profesyonel yönetim gibi pek çok avantaj sunar. Borsada işlem gören hisseleri sayesinde yüksek likidite sağlarlar.

Risk Dağılımı

GYO’lar farklı bölgelerden, portföy çeşitlendirmesi aracılığıyla farklı varlık sınıflarına ve endüstrilere yatırımlar yaparak risklerini dağıtırlar. Diğer yatırım araçları ile birlikte kullanıldığında, yatırımcıların portföylerindeki riski azaltırlar.
Geleneksel gayrimenkul yatırımlarının aksine daha kolay çeşitlendirme yapılabildiği için her zaman riski yönetmek kolay olur.

Likidite

GYO'lar, hisse senetlerini borsada kolayca alıp satma imkânı sağlayarak yatırımcıların varlıklarını hızla nakde çevirmelerini ve likidite ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırır. Sabit getirili menkul kıymetlere dayanan yatırımları sayesinde güvenli ve istikrarlı yatırım ortamı sunar.

Profesyonel Yönetim

GYO'nun yönetim ekibi, yatırım stratejilerinin belirlenmesinden varlık yönetimine kadar geniş bir yelpazede işlev görür. Bu ekip, kira tahsilatı, kiracı ilişkileri, mülk bakımı ve mali raporlama gibi günlük operasyonları yönetir.
Profesyonel yönetim, gayrimenkul portföyünün değerini artırırken yatırımcılara düzenli ve güvenilir getiri sağlar. Yönetim ekibinin piyasa bilgisi ve operasyonel uzmanlığı, GYO'nun finansal performansını iyileştirir ve yatırımcıların portföylerini daha kârlı ve güvenli hale getirir.

Temettü Dağıtımı

GYO firmaları, yasal zorunlulukları ve yükümlülükleri olmamakla birlikte belirli dönemlerde elde ettiği gelirleri hissedarlarına temettü olarak dağıtırlar.

Vergi İstisnası

Yatırımcılar için vergisel yükümlülüklerin azalması yatırımın getirisini artırır ve net kazançlarını korur. Piyasada rekabetçi olmalarını ve sermaye artırımlarını etkin şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.

Şeffaflık ve Güvenilirlik

Yatırımcılar, kendi menfaatlerini koruyucu hükümlere yatırımcı sözleşmesinde belirtirler. Ayrıca katılma payları MKK nezdinde yatırımcılara ait hesaplarda izlenebilir olduğundan her an yatırımcılar tarafından kontrol edilebilirler.
Fon portföyündeki varlıkların SPK'nın düzenlediği çerçevede saklanması zorunluluğu önemli ölçüde güvenilir ve şeffaf yatırım imkânı sağlar.

GYO Türleri

GYO'lar, gayrimenkul sektöründe farklı türde yatırım fırsatları sunan önemli finansal araçlardır. GYO türleri yatırım stratejilerine, faaliyet alanlarına ve piyasa segmentlerine göre farklılık gösterir.
GYO türleri; öz sermaye GYO'ları (ticari, ofis binaları, AVM, otel, lojistik tesislerine yatırım yapar), hibrit GYO'lar (kira geliri ve yeniden yapılandırılan projelere odaklanır), ve mortgage GYO'ları (konut ve ticari gayrimenkul kredilerine yatırım yapar) olarak ayrılır.

Öz Sermaye GYO'ları

Gelir odaklı öz sermaye GYO'ları sabit gelir elde etmeyi amaçlayan gayrimenkul projelerine odaklanır. Ticari, ofis binaları, alışveriş merkezleri, oteller ve lojistik tesisler gibi varlıklara yatırım yaparlar.
Kira gelirlerinden elde edilen gelirleri dağıtarak yatırımcılara düzenli temettü ödemeleri yaparlar. Gayrimenkullerin zaman içinde değerlenmesi ve kira artışlarıyla yatırımcılara sermaye kazancı da sağlayabilirler.

Hibrit GYO'lar

Hibrit GYO'lar, hem kira geliri elde eden gayrimenkullere, hem de yeniden yapılandırma gerektiren projelere sermaye sağlama misyonuna sahiptirler.
Proje geliştirme süreçlerinde projeleri, başlangıçtan bitiş aşamasına kadar özenle yönetirler. Risk yönetimi, önemli odak noktasıdır; bu nedenle, projelerin finansmanı, inşaat ve proje tamamlanma süreci, pazarlama stratejileri gibi her aşamada risklerin etkin yönetimi sağlanır.

Mortgage GYO'ları

Mortgage Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, gayrimenkul kredileri üzerine odaklanan ve kredilerden elde ettikleri gelirleri yatırımcılara dağıtan finansal araçlardır. Konut ve ticari gayrimenkullerin finansmanına odaklanırlar. İşleyiş prensipleri, kredilerden elde edilen gelirleri yatırımcılara dağıtarak yatırımcılara istikrarlı gelir akışı sağlamak üzerine kuruludur.
Konut kredileri ve ticari gayrimenkul kredileri gibi farklı türlerde gayrimenkul kredilerine odaklanabilirler. Konut kredileri, bireysel konut alıcılarına veya kiracılara verilen kredileri ifade ederken ticari gayrimenkul kredileri işletmeler veya ticari faaliyetler için kullanılan gayrimenkullere yöneliktir.
Mortgage GYO'ların gelir elde etme şekli kredi faiz gelirleri üzerine kuruludur. Kredilerden elde edilen gelirler toplanır ve ardından gelirleri yatırımcılara dağıtarak temettü ödemelerini gerçekleştirirler. Kredi ödemelerinden elde edilen anapara geri ödemeleri de GYO'ların gelir kaynaklarını oluşturur.

GYO'ların Finansal Araçları

GYO'ların, gayrimenkul yatırımlarından elde ettikleri gelirleri yatırımcılara dağıtmak amacıyla en yaygın kullandığı finansal araç GYO paylarıdır. Yatırımcılara GYO'nun sahip olduğu gayrimenkullere dolaylı olarak yatırım yapma imkânı sunar. Yatırımcılar, GYO paylarını satın alarak portföyün getirisinden pay alır ve temettü ödemelerinden faydalanırlar.
Bunun yanı sıra, tahvil ve bono gibi borçlanma araçlarını da kullanabilirler. Bu araçlar, projeleri finanse etmek için kaynak sağlamak amacıyla çıkarılır, belirli faiz oranıyla yatırımcılara sunulur. GYO'lar ayrıca özel sermaye fonları ve diğer yatırım araçları gibi farklı finansal enstrümanlara da yatırım yapabilirler.
GYO'lar, sermayelerini halka arz ederek geniş bir yatırımcı tabanından fon toplarlar. Toplanan fonlar, inşaat ve geliştirme projeleri, ticari ve konut gayrimenkulleri gibi büyük ölçekli yatırımlar için kullanılır.
Halka arz edilen hisseler, yatırımcılara düzenli getiri sağlarken GYO'lara da uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman imkânı tanır.
GYO'lar sermaye artırımı yoluyla da ek fonlar elde edebilirler. Bu süreçte yatırımcılara yeni hisse senetleri sunulur ve böylece projeler için gerekli olan ek sermaye sağlanır. Fonlar, gayrimenkul varlıklarının satın alınması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve optimize edilmesi için kullanılır.
RUUF Invest, gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla yatırımcılara geniş çapta portföy yönetim hizmetleri sunan bir platformdur. Yatırım çözümleri ve piyasa analizi ile güvenli ve sürdürülebilir getiri sağlar. RUUF Invest'in web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgiye ulaşabilir ve yatırım fırsatlarını yakalayabilirsiniz.
Paylaş
Yazar
Mirak Özoğlu

Mirak Özoğlu, Türkiye’deki konut sahipliği ve gayrimenkul yatırımına erişilebilir çözümler sunan RUUF’ta iş geliştirme ve pazarlama müdürü olarak liderlik etmektedir. Özoğlu, ev satın alma süreçlerini dönüştürme, yenilikçi sistemleri hedef kitlelere duyurma ve gayrimenkul sektörüne özgü dijital pazarlama faaliyetleriyle talep toplama konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Mirak Özoğlu’nun finansal teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki pazarlama yönetimi, iş geliştirme ve inovatif teknolojilere dair geniş deneyimi; girişimin kitlelere duyurulmasında, büyümesinde ve başarısında kilit bir rol oynamaktadır.